ورود
فراموشی رمز
عضویت
  

شبکه اجتماعی مطب ، یک شبکه پزشکی جهت ارتباط ، آموزش و گفتگو برای پزشکان ، دانشجویان پزشکی و فعالان پزشکی و سلامت است. این شبکه اعضاء جامعه پزشکی را بطور متمرکز در فضای مجازی به یکدیگر ارتباط داده و محیطی هماهنگ با فرهنگ پزشکی است.

زنده
 • شبکه پزشکی مطب (Matab.com) به عنوان یک شبکه تخصصی پزشکان ، طراحی و راه اندازی شد ، شبکه «مطب» از سوی جمعی از مهندسان و پزشکان ایرانی هدایت و رهبری میگردد.

  مطب با هدف و امیدواری به ارتقاء سطح جامعه پزشکی ایران در فضای مجازی و ورود آن به روش های برتر ارتباطی و بهره بیشتر از فضای مجازی راه اندازی گردیده است ، در این راه از توانمندی ها و تخصص مهندسان و پزشکان ایرانی بهره گرفته شده است تا شاهد ترکیب توان این دو علم باشیم.

  عموم پزشکان ، دانشجویان پزشکی و متخصصان این علم را به حضور در این شبکه اجتماعی پزشکی دعوت میکنیم، مطب با آدرس Matab.com در اختیار عموم پزشکان ، متخصصان و دانشجویان پزشکی قرار دارد.

  امیر قاسمی
  موسس مطب

  2 سال پیش و 9 ماه قبل
  
350 فعالان